Dyplomy dla przedszkolaków, dzieci zostających w przedszkolu. Wesołe upominki za ukończenie roku nauki w przedszkolu. Dyplomy z życzeniami miłych wakacji, podziękowania za naukę i zabawę w czasie roku, za pilną pracę. Dyplomy ukończenia grupy przedszkolnej